Home Home Home
         Informare > Recunoaşterea diplomelor în UE 


 
Recunoasterea diplomelor în UE

 Recunoasterea diplomelor în UE
 

1 - Anunţ important:

CATEGORIILE SI CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA DE MEDIC, MEDIC DENTIST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI MOASA

          Aceste documente se elibereaza numai medicilor,medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc  conditiile de  cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.

            In cazul titularilor de  diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical  generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii , care au exercitat efectiv si legal  activitatea profesionala in baza acestor  titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state  membre.

Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:

-          cerere in care se vor preciza si  datele de contact;

-          copie act de identitate;

-          copie legalizata dupa atestatul de echivalare;

-          copie legalizata dupa diploma echivalata;

-          copie legalizata dupa foaia matricola;

-          copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte  experienta profesionala de 3 ani;

-          copie dupa documentele de schimbare a numelui.

       Certificatele/adeverintele  se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii  .

       Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

 

      Categoriile de certificate si conditiile de eliberare:

   MEDICI

Certificate  care  atesta formarea in profesia de medic  conforma DC 2005/36/CE si/sau asimilarea  denumilor  titlurilor  de  calificare  cu cel  prevazut pentru  Romania  de  aceasta  norma.

Se elibereaza titularilor:

  1. Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara  medicina generala/medicina,
  2. Diplomei de Licenta de Doctor-medic specializarea universitara medicina,
  3. Certificatului  de medic specialisteliberat de Ministerul Sanatatii  care atesta formarea conforma in una din specialitatile listate pentru Romania de DC/2005/36CE,
  4. Certificatului de medic specialist - care  atesta  formarea  conforma  in  specialitatile:

            Hematologie si hemobiologie; Pneumoftiziologie; Balneofizioterapie; Balneologie si Recuperare medicala; Balneoclimatologie si Recuperare medicala; Balneofizioterapie si Recuperare Medicala; Alergologie si imunologie; Imunologie clinica si alergologie; Medicina Generala Radiodiagnostic Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie; Chirurgie plastica si reparatorie; Chirurgie cardiovasculara  pentru  care  se  aplica  asimilarea  de  denumire  a  specialitatii  dupa  cum  urmeaza:

-Hematologie si hemobiologie    - cu Hematologie;

-Pneumoftiziologie                      -  cu Pneumologie;

-Balneofizioterapie; Balneolo-        - cu Recuperare, Medicina Fizica si   

gie  si Recuperare medicala ;           Balneologie;

Balneoclimatologie si Recuperare

Medicala; Balneofizioterapie si

Recuperare Medicala;       

-Alergologie si imunologie;            - cu Alergologie si  Imunologie clinica;

  Imunologie clinica si alergologie

- Medicina Generala                       - cu Medicina de Familie;

-Radiodiagnostic                             - cu Radiologie- imagistica medicala;

- Laborator clinic,biochimie,           - cu Medicina de Laborator;

 microbiologie, parazitologie

 hematologie

-Chirurgie plastica si reparatorie     - cu Chirurgie Plastica Microchi-

                                                            rurgie Reconstructiva;

- Chirurgie cardiovasculara             - cu Chirurgie vasculara.

  1. Certificatului  de  medic  specialist   medicina generala/medicina  de  familie, in  cazul  medicilor  confirmati  rezidenti  medicina  generala/medicina  de  familie  in  urma concursurilor    de  rezidentiat   sesiunile    noiembrie1995-noiembrie 2005.

Documente necesare

-          cerere   in   care  se vor preciza si datele de contact;

-          copia   actului    de   identitate;

-          copia   legalizata   dupa  diploma   de bacalaureat;

-          copie   legalizata  dupa  Diploma de medic;

-          copie  legalizata  dupa  foaia  matricola;

-          adeverinta  eliberata  de  Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza  perioada  in care au fost efectuate studiile universitare;

-          copie  legalizata  dupa  documentele  de  schimbare  a numelui.

Medicii  specialisti  vor  prezenta  suplimentar :

-          copie  dupa  certificatul   de  medic  specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  in format  nou incepand cu luna mai 2007  si

-          adeverinta eliberata de Centrul National de Perfectionare in Domeniul  Sanitar  Bucuresti  in  care  se  precizeaza  ordinul  ministrului de  confirmare  ca  rezident   si  perioada in care s-a efectuat pregatirea prin  rezidentiat  sau  copia  legalizata  a  carnetului  de rezident.

 

Certificat care atesta drepturi castigate generale in profesia de medic

     Se  elibereaza medicilor care fac dovada exercitarii efective si legale a  activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat si sunt titulari ai:

Diplomei de Doctor -medic specializarea universitara pediatrie      

Certificatului  de medic specialistcare atesta o formare mai mica decat cea prevazuta pentru specialitatea respectiva de DC/ 2005/36/CE.

 

Documente  necesare:

-          cerere  in  care  se  vor  preciza  si  datele  de contact;

-          copia  actului  de  identitate;

-          copia  legalizata  dupa  diploma  de bacalaureat ;

-          copie  legalizata  dupa  diploma de medic;

-          copie  legalizata  dupa  foaia  matricola;

-          adeverinta  eliberata  de  Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza  perioada  in care au fost efectuate studiile universitare;

-          dupa caz copie  dupa  certificatul   de  medic  specialist eliberat de Ministerul Sanatatii  in format  nou incepand cu luna mai 2007;

-          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;

-          copie   legalizata  dupa  documentele  de schimbare a numelui.

       -in cazul    titularilor  Certificatului  de medic specialist  Chirurgie  si  Ortopedie  infantila  , se  poate  elibera un certificat   care atesta  drepturi  castigate  generale,  numai  daca  titularul  face  dovada ca  a  exercitat  efectiv  si  legal activitatile de medic  specialist  chirurgie  pediatrica  in Romania  pe  o  durata  de  minim 3 ani consecutiv din ultimii  5 care  preced  eliberarea  acestui certificat.

 

Certificat care  atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic:

 Se elibereaza

medicilor  de  Medicina Generala cu drept de libera practica precum si in cazul   medicilor specialisti/primari  Medicina  de Familie care nu se incadreaza in prevederile  de la punctul 1(E);

Documente necesare:

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copia  actului  de  identitate;

-          copia  legalizata  dupa  diploma de bacalaureat;

-          copie legalizata  dupa  diploma de medic;

-          copie  legalizata  dupa  foaia matricola;

-          adeverinta  eliberata  de  Facultatea de medicina absolvita in care se precizeaza  perioada  in care au fost efectuate studiile universitare ;

-          adeverinta eliberata de casele de asigurari de sanatate judetene sau a Municipiului Bucuresti in care se precizeaza ca la data de 1.01.2007 desfasurau activitatile de medicina de familie in relatie contractuala cu acestea;

-          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

 

MEDICI DENTISTI

Certificatele care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic dentist

Se elibereaza titularilor:

Diplomei de Doctor-medic specializarea  universitara

stomatologie, care fac dovada ca au exercitat  in Romania in mod efectiv , legal  activitatile de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv  din  ultimii 5 care  preced  eliberarea  acestui  certificat.

Documente necesare:

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copia actului de identitate;

-          copia legalizata dupa  diploma de bacalaureat ;

-          copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de doctor- medic stomatolog;

-          copie legalizata dupa foaia matricola;

-          adeverinta  eliberata  de  Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara  absolvita in care se precizeaza  perioada  in care au fost efectuate studiile universitare ;

-          copie legalizata  dupa  cartea  de  munca  sau  adeverinta  de  la unitatea  angajatoare  din  care  sa  rezulte  conditia  de  experienta profesionala  mentionata;

-          copie legalizata  dupa  documentele de schimbare a numelui.

 

FARMACISTI

Certificatele  care atesta drepturi castigate generale in profesia de farmacist

Se elibereaza titularilor:

Diplomei de licenta de farmacist  inclusiv  promotia  2007,

care  fac  dovada  exercitarii efective si legale a  activitatilor respective pe o durata de minim 3 ani  consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat .

Documente  necesare :

-          cerere  in  care  se  vor  preciza  si  datele  de  contact;

-          copia  actului  de  identitate;

-          copia  legalizata  dupa  diploma  de  bacalaureat ;

-          copie  legalizata  dupa   Diploma de farmacist;

-          copie  legalizata   dupa   foaia   matricola;

-          adeverinta  eliberata  de  Facultatea de farmacie absolvita in care se precizeaza  perioada  in care au fost efectuate studiile universitare ;

-          copie legalizata  dupa  cartea  de  munca  sau  adeverinta  de  la unitatea  angajatoare  din  care  sa  rezulte  conditia  de  experienta  profesionala  mentionata;

o       copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

 

ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

Certificat  de  Conformitate

Se elibereaza in cazul titularilor :

Diplomei de absolvire de studii superioare de scurta durata de asistent medical generalistincepand cu promotia  2006  de  absolventi;

Diplomei  de Licenta de asistent medical generalistincepand  cu  promotia  2007  de  absolventi;

Documente necesare:

-          cerere  in  care  se  vor  preciza  si  datele  de  contact;

-          copia  actului  de  identitate;

-          copia  legalizata  dupa  diploma  de  bacalaureat ;

-          copie  legalizata  dupa  diploma de asistent medical generalist;

-          copie  legalizata  dupa  foaia matricola;

-          adeverinta  eliberata de unitatea de invatamant  absolvita in care se precizeaza  perioada  in care au fost efectuate studiile universitare;      

-          copie  legalizata  dupa  documentele  de  schimbare  a numelui.

2)Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de asistent medical generalist

Se elibereaza in cazul asistentilor medicali generalisti care fac dovada  exercitarii  efective si  legale a activitatilor de ingrijiri generale de sanatate in Romania pe  o  durata  de  minim  5 ani  consecutiv din ultimii 7   care  preced  eliberarea  acestui certificat, titulari ai:

Certificatului de Competente Profesionale de Asistent  

Medical Generalist  eliberat   de  scolile  sanitare  postliceale sanitare,

Documente necesare:

-          cerere  in  care  se  vor  preciza  si  datele  de contact;

-          copia  actului  de  identitate;

-          copia  legalizata  dupa  diploma de  bacalaureat;

-          copie  legalizata  dupa  Certificatul de Competente Profesionale;

-          copie legalizata  dupa  foaia matricola;

-          adeverinta  eliberata  de unitatea de invatamant  absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;

-          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata ;

-          copie  legalizata  dupa  documentele  de  schimbare   a  numelui.

 

MOASA

Certificat de conformitate

Se elibereaza in cazul titularilor:

Diplomei de  licenta  de  moasa  incepand  cu  promotia 2007 de  absolventi.

Documente necesare

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copia  actului de identitate;

-          copia  legalizata dupa diploma de bacalaureat ;

-          copie  legalizata dupa Diploma de moasa;

-          copie  legalizata dupa foaia matricola;

-          adeverinta  eliberata de unitatea de invatamant  superior  absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile universitare;

-          copie  legalizata  dupa  documentele de schimbare  a numelui.

2)Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de moasa

Se elibereaza in cazul titularilor :

Diplomei de asistent medical obstetrica-ginecologie,

eliberata  de  scolile  postliceale  sanitare de specialitate ,care  fac  dovada  exercitarii  efective si  legale a activitatilor de moasa prevazute de lege, in Romania, pe o durata de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

-          cerere in care se vor preciza si datele de contact;

-          copia actului de identitate;

-          copia  legalizata  dupa  diploma  de  bacalaureat;

-          copie legalizata  dupa  diploma de asistent medical obstetrica -ginecologie;

-          copie  legalizata  dupa  foaia matricola;

-          adeverinta  eliberata  de unitatea de  invatamant  absolvita prin care  se  atesta  perioada  in care au fost  efectuate  studiile   postliceale;

-          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;

-          copie legalizata dupa documentele de schimbare  a numelui.

 

Anunt

In calitate de autoritate competenta de recunoatere profesionala a calificarilor dobandite in profesiile reglementate din sectorul de sanatate, Ministerul Sanatatii  elibereaza incepand cu data de 26.11.2007, certificatele necesare recunoasterii de catre celelalte state membre a titlurilor oficiale de calificare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist , asistent medical generalist si de moasa care atesta o formare in profesie inceputa in Romania, inainte de data aderarii la Uniunea Europeana.
Detalii:  Anunt 31.10.2007.doc


Pentru relaţii suplimentare:
Direcţia Generală pentru Politici de Sănătate şi Resurse Umane: 021-30.72.598 sau 021-30.72.618.
Relaţii cu publicul: 021-30.72.675

 
Anunt 31.10.2007.doc
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate