Home Home Home
         Domeniul Farmaceutic si al Dispozitivelor Medicale > Precizare privind aplicarea Ordinului nr. 928/591 din 15 iunie 2010 


 
Precizări privind aplicarea Ordinului nr. 928/591 din 15 iunie 2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 363^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate
 
Precizari privind aplicarea Ordinului nr. 928/591 din 15 iunie 2010
Precizari privind aplicarea Ordinului nr. 928/591 din 15 iunie 2010
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate