Home Home Home
         Contacte > Date contact 


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1,
cod 010024, Bucureşti

 

                                                PROGRAMUL DE RELATII CU PUBLICUL

 


 

CENTRALĂ TELEFONICĂ: 021 3072 500                                   
                                             021 3072 600

 

Registratura generală:

Program de lucru cu publicul:

Luni, Miercuri, Joi: orele 9.30 - 12.00, 13.00 – 16.00

Marti 9.30 - 15.00

Vineri: 9.30 – 13.00

Telefon: 021 3072 535

 

Relaţii cu publicul (petiţii, audienţe):

 

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ori pentru a transmite petiţii, în baza Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă puteți adresa în scris  (prin Poșta Română sau curierat) la adresa: Ministerul Sănătății, strada Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1 sau prin e-mail la adresa: presa@ms.ro.

 

Menţionăm că, soluţionarea petiţiilor se va face cu respectarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, conform căruia: „Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.”

 

De asemenea, facem precizarea că soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se va face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, Art. 6, alin.3:

(3) Solicitarea in scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

b) informația solicitata, astfel încât sa permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c) numele, prenumele si semnătura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea răspunsului.

 

Pentru Legea nr.544/2001, vă rugăm utilizaţi formularul online. Mulţumim!

 

Program de lucru cu publicul (telefonic):

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: orele 9.30 - 12.00, 13.00 – 16.00

Telefon: 021 3072 695

Fax.:021 3072 513

E-mail: presa@ms.ro

 

Relații cu Mass-Media:

Telefon:021 3072 514

Fax.:021 3072 513

E-mail: presa@ms.ro, presa_ms@yahoo.com

 


 

 

Audiențe:

 

Pentru a solicita audienţe, cetăţenii sunt rugaţi să prezinte Compartimentului Relații cu Presa şi Relaţii Publice o cerere care să cuprindă datele de identificare, datele de contact şi o scurtă descriere a problemelor care urmează a fi prezentate. Cererile de primire în audienţă pot fi transmise şi prin e-mail la adresa audiente@ms.ro. După trimiterea cererii veţi primi o confirmare cu numărul de înregistrare alocat, împreună cu ziua şi ora programării.

 

Audienţele vor fi susţinute în anticamera sălii de consiliu etaj 2.

Programul de audiențe se regăsește pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica “Contacte – Program audiențe”. 

 

Informatii audienţe:

Luni - Joi:  9.30-16.00

Telefon: 021.3072 500  int.833

Sau direct la sediul Ministerului Sănătății – Registratură

E-mail: audiente@ms.ro

 

ATENŢIE!

Persoanele care au primit un răspuns în urma audienţei acordate de conducerea MS nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi subiect.

 

 

Direcția Generală Resurse Umane, Juridic și Contencios

 

Program de lucru cu publicul:

Sediul Ministerul Sănătății

Sediul din strada George Vraca nr.9, sector 1

Marți: orele 11.00 – 14.00

Joi: orele 14.00 – 16.00

 

Relații cu publicul telefonic:

Luni – Vineri: orele 8.30 – 11.00

Telefoane:

Secretariat:                      021 3072 598

Medici:                            021 3072 525

Asistenți medicali:           021 3072 611

Sediu George Vraca:       021 2551 574

 

Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Program de lucru cu publicul și eliberări autorizații:

Luni: orele 11.00 – 14.00

Marți - Vineri: relații cu publicul, telefonic: 8:30 - 11:00

Telefon: 021 3072 550

 

Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică

Program  cu publicul:

Marți: orele 11.00 – 14.00

Joi: orele 11.00 – 14.00                                 

                                                               MODEL DE CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN AUDIENŢĂ

                                                               FORMULAR SOLICITARE INFORMATII PUBLICE

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate