Home Home Home
         Libera Circulaţie >  Legislaţie comunitară în domeniu 


 
Legislaţie comunitară în domeniu

-Directiva Parlamentului European şi a Consiliului NR.2005/36/CE privind recunoasterea mutuală a calificărilor profesionale.

-Directiva NR.100/2006 CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulaţii a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României

 
57 32006l0100 ro
56 32005l0036 ro
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate