Home Home Home
         Informare > Rapoarte nationale privind calitatea apei potabile Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele de aprovizionare ce
deservesc peste 5000 de locuitori sau furnizează peste 1000 mc/zi pentru anul 2014:


http://www.insp.gov.ro/cnmrmc/images/rapoarte/Raport-sintetic-2014.pdf


Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele de aprovizionare ce
deservesc peste 5000 de locuitori sau furnizează peste 1000 mc/zi pentru anul 2013:

https://www.insp.gov.ro/cnmrmc/images/rapoarte/Raport-sintetic-2013.pdf

Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele de aprovizionare ce
deservesc peste 5000 de locuitori sau furnizează peste 1000 mc/zi pentru anii 2011 şi 2012:

https://www.insp.gov.ro/cnmrmc/images/rapoarte/Raport-sintetic-2011-2012.pdf

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate