Home Home Home
         Unitatea de implementare si coordonare programe > Proiecte Evoluția Proiectului POSDRU/81/3.2/S/51697 "Cunoștințe de utilizarea calculatorului și informatică medicală pentru creșterea adaptabilității asistentelor medicale din spitalele din Romania,  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

"Investește în OAMENI" Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU, in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Competente pentru competivitate in domeniul medical" - DMI 3.2. 

GHID   


Aplicarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate, SMIS 11056


Principalele livrabile proiect SMIS 11056


Proiect "Elaborarea si implementarea unui sistem integrat de management al
activităţilor şi documentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi
instituţiilor subordonate, în scopul imbunătăţirii eficacităţii
organizationale", SMIS 37665

Principalele rezultate si livrabile se gasesc la: http://www.dms.ms.ro/Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate