Home Home Home
         Structura > Institutii in subordine 

Unitati sanitare cu paturi, subordonate MS

HOTĂRÂRE Nr. 144 din 23 februarie 2010

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

text în vigoare începând cu data de 3 iulie 2012


ANEXA Nr. 2


LISTA

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii


A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);

2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;

3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;

4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;

5. *** Abrogat

6. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;

7. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;

8. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;

9. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;

10. Spitalul Tichileşti (leprozerie).

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 - 10 este de 6.679, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post - 49.

-------

*) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.


II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

Arad

1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "dr. Corneliu Bârsan" Dezna

Bacău

2. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

Bihor

3. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

4. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei

Braşov

5. Sanatoriul de Nevroze Predeal

Bucureşti

6. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociota"

7. Institutul Naţional de Endocrinologie "CI Parhon"

8. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare

9. Institutul Naţional de Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin Bratila"

10. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"

11. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "prof. dr. Matei Balş"

12. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

13. Institutul Oncologic "prof. dr. Al. Trestioreanu"

14. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "prof. dr. C.C. Iliescu"

15. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "prof. Dr. A. Rusescu"

16. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

17. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N.C. Paulescu"

18. Institutul Clinic Fundeni

19. Spitalul Clinic de Urgenţă

20. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"

21. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"

22. Spitalul Universitar de Urgenţă

23. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi

24. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"

25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"

26. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"

27. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice

28. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"

Buzău

29. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Sapoca

Cluj

30. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stancioiu"

31. Institutul Oncologic "prof. dr. I. Chiricuţă"

32. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal

33. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

34. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj

Constanţa

35. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

36. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord

37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol

Covasna

38. Spitalul de Cardiologie Covasna

Dolj

39. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

40. Centrul de Cardiologie Craiova

41. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

Hunedoara

42. Spitalul de Psihiatrie Zam

Iaşi

43. Institutul Regional de Oncologie Iaşi

44. Institutul de Boli Cardiovasculare "prof. dr. G. I. M. Georgescu"

45. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"

46. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri

47. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"

47^1. Centrul de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi

Maramureş

48. Spitalul de Recuperare Borşa

Mureş

49. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Prahova

50. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni

Timiş

51. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

52. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

53. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş

54. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

55. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

56. Institutul Regional de Oncologie Timişoara

Vrancea

57. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani

58. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

59. Spitalul Comunal Vidra

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 - 59 este de 45.849.

Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;

2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;

4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;

5. Institutul de Medicină Legală Craiova;

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;

7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 - 7 este de 370.

IV. Unităţi finanţate din venituri proprii:

Academia de Ştiinţe Medicale

B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;

2. *** Abrogat

3. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.

C. UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:

1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti;

2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti;

3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;

4. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare.

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 - 4 este de 985

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate