Home Home Home
         Libera Circulaţie 

BUN VENIT!


Secţiunea „ Libera Circulaţie a Profesioniştilor din Domeniul Sănătăţii „ a fost creată în scopul facilitării accesului la informaţii corecte şi utile solicitanţilor migranţi, naţionali ai statelor membre U.E. medici, medici dentişti, farmacişti , asistenţi medicali generalişti şi moaşe, necesare recunoaşterii calificării profesionale.

Unul dintre principiile fundamentale de funcţionare a Pieţei Interne Europene Unice este Libera Circulaţie a persoanelor în interiorul graniţelor U.E.

În acest sens, recunoaşterea mutuală între statele membre a calificărilor profesionale, având ca efect accesul la aceeaşi profesie pentru care titularul s-a format în statul membru de origine şi exercitarea acestei profesii pe teritoriul statului membru gazdă în condiţiile prevăzute pentru naţionalii săi, permite mobilitatea profesioniştilor pe teritoriul UE înlesnind totodată exercitarea dreptului de stabilire.

Pentru profesiile menţionate, Directiva Parlamentului European şi Consiliului nr.2005/36 din 7.09.2005 stabileşte criterii minime de formare şi exercitare a activităţilor profesionale, fapt care permite recunoaşterea automată a acestor calificări de către statele membre.

Transpunerea în legislaţia naţională şi implementarea prevederilor actului normativ comunitar amintit a condus la recunoaşterea pe teritoriul UE a calificărilor româneşti în aceste profesii dând totodată acces la profesie în România celor care au dobândit aceste calificări într-un alt stat membru.

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate