Home Home Home
         Informare > Cursuri, concursuri, examene > Certificate 

Certificate:
PROGRAM
JOI
13:30 - 16:30


Ridicarea certificatelor se face de la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic
Str. George Vraca, nr. 9, sect. 1, cod 010146, Bucuresti

Ridicarea certificatelor se face de catre titular. Acesta se legitimeaza cu BI / CI.

Ridicarea certificatelor in numele altei persoane se poate face DOAR cu procura de la notar si BI / CI al persoanei imputernicite.

În cazurile în care, în vederea eliberării de către Ministerul Sănătăţii a documentelor care atestă experienţa profesională cerută de normele comunitare pentru recunoaşterea calificării în celelalte state membre UE, solicitanţii nu pot depune copia legalizată a cărţii de muncă, aceştia vor prezenta Adeverinţa eliberată de unitatea sanitară de încadrare , întocmită numai după modelul de mai jos.

Precizăm că pentru datele înscrie în Adeverinţă, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea şi legalitatea acestora revine în exclusivitate unităţii de încadrare emitentă.


M O D E L
Antetul unităţii (Logo)
Nr.de înregistrare, data


A D E V E R I N Ţ Ă


Se adevereşte prin prezenta că doamna /domnul……. medic/medic dentist/farmacist/specialist/primar in specialitatea……asistent medical generalist/asistent medical obstetrică-ginecologie este/a fost încadrat/ă în unitatea noastră în funcţia de…….. de la data de (zi, lună, an) până la data de…. (zi, lună, an), exercitând efectiv, legal şi neântrerupt* activităţile profesionale pe această durată.


Funcţia,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ştampila unităţii.


___________ *) Acolo unde este cazul se vor menţiona perioadele privind Concediile medicale/creştere îngrijire copil ; Concediile fără plată ; Suspendare contract de muncă etc..


 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  Pagina 1 din 66  
 • CC gata 12 sept.2016
  Publicat la data: 13-09-2016

 • CC GATA 29 IUL.2016
  Publicat la data: 29-07-2016

 • CC GATA MEDICI 25 IUL.2016
  Publicat la data: 25-07-2016

 • CC MEDICI GATA 15 IUL.2016
  Publicat la data: 15-07-2016

 • CC GATA MEDICI 8 IUL.2016
  Publicat la data: 08-07-2016

 • CC gata medici 10 iun.2016
  Publicat la data: 10-06-2016

 • CC GATA MEDICI 2 IUN.2016
  Publicat la data: 02-06-2016

 • CC medici gata 6 mai 2016
  Publicat la data: 06-05-2016

 • CC GATA MEDICI 22 APR.2016
  Publicat la data: 22-04-2016

 • CC gata medici 15 aprilie 2016
  Publicat la data: 16-04-2016

 • Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate