Home Home Home
         Informare > Buletinul informativ 


 
Buletin informativ
Buletinul informativ

A- Introducere-baza legală:

Motivatie: De ce este necesar Buletinul Informativ?

Răspuns:  Conform LEGII Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

" ...... (text extras din LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 cu ajutorul programului LEX EXPERT)

...

ART. 5

(1) Fiecare autoritate sau institutie publică are obligatia să comunice din oficiu următoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi functionarea autoritătii sau institutiei publice;

b) structura organizatorică, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audienţe al autoritătii sau institutiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autoritătii sau a institutiei publice şi ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritătii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitătile de contestare a deciziei autoritătii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se consideră vătămată în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

(2) Autoritătile şi institutiile publice au obligatia să publice si să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicitătii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(4) Accesul la informatiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

a) afişare la sediul autoritătii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicatii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autoritătii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

(5) Autoritătile şi institutiile publice au obligatia să pună la dispozitia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1).

...

Conform celor mai sus mentionate Buletinul Informativ al MSP are următorul:


B- Cuprins:

Punctul 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanatatii Publice: 


                           - HOTĂRÂRE Nr. 862 din 28 iunie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice (Text în vigoare începând cu data de 28 iunie 2007)

                           - LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 (privind liberul acces la informaţiile de interes public)


Punctul 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Punctul 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea MS si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Punctul 4.  Coordonatele de contact ale Ministerului Sănătăţii Publice

Punctul 5.  Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Punctul 6- Programele şi strategiile proprii 

Punctul 7. Lista cuprinzând documentele de interes public:

Punctul 8 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

Punctul 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate_____________________________________________________________________________

*Documente si fisiere ataşate la acest document:

 
buget 2008 actualizat.pdf
buget 2008 initial.pdf
LEGEA Nr.544 din 12 octombrie 2001 -privind liberul acces la informaţiile de interes public
LEGE
Punctul 6. Programele şi strategiile proprii
Planul strategic al Ministerului Sanatatii Publice.doc
Punctul 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămat&#
Punctul
Punctul 7. Lista cuprinzând documentele de interes public:

Punctul
PROGRAME DE SANATATE
PROGRAME
BUGETUL DE STAT - SANATATE 2003
BUGETUL
Buget 2004
Buget
Buget 2005
Buget
Buget 2006
Buget
Punctul 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Buget 2007
Buget2007.html
Punctul 4. Coordonatele de contact ale Ministerului Sănătăţii Publice

Punctul
Punctul 3.Numele si prenumele persoanelor din conducerea MS si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Punctul
Punctul 2.Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE
<
Punctul
HOTĂRÂRE Nr. 862 din 28 iunie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice
Text în vigoare începând cu data de 28 iunie 2007
HOTARARE
Punctul 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanatatii Publice:
Punctul
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate