Home Home Home
         Unitatea de Management al Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar 

ACTE NORMATIVE
DESCRIERE PROIECT
Componenta 1. Raționalizarea rețelei de spitale
Componenta 2. Consolidarea îngrijirii ambulatorii
Componenta 3. Îmbunătățirea guvernanței și administrării sectorului sanitar
Componenta 4. Managementul proiectului, monitorizarea și evaluarea
ECHIPA U.M.P.
SECȚIUNE DE ACHIZIȚII
DIVERSE
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate