Home Home Home
         Informare > Autorizarea farmaciilor si drogheriilor 

Anunț  important   

Având în vedere prevederile Legii 266/2008 republicată     Art. III.:<< În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, unităţile prevăzute la art.42*) din Legea farmaciei nr.266/2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, care deţin autorizaţii de funcţionare cu termen de valabilitate, sunt obligate să preschimbe autorizaţiile de funcţionare, în condiţiile legii.>>
Precizăm că ultima dată la care se consideră valabilă autorizația de funcționare cu termen de valabilitate este de 30.06.2010.  
Actele necesare preschimbării sunt afișate pe site-ul www.ms.ro, secțiunea Autorizații – Avize - Autorizarea farmaciilor și drogheriilor.

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate