Home Home Home
         Control în sănătate publică > Rezultatele controalelor  
RAPORT privind rezultatele controalelor desfăşurate în cadrul acţiunii tematice pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind unităţile de învăţământ universitar şi unităţile de catering
raport universitati 2016
RAPORT referitor la acţiunea tematică de control privind verificarea bunelor pactici de fabricație și verificarea unor tipuri de produse cosmetice
Informare control cosmetice 2016
INFORMARE Ref:la acţiunea tematică de control privind verificarea unităţilor de primire a urgenţelor /compartimentele de primire a urgenţelor (UPU/CPU) din judeţe şi municipiul Bucureşti.
Informare control unitati sanitare cu paturi 2016
RAPORT referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfaşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul III 2016
Raport trimestrul III 2016 Ministru
privind rezultatele controalelor desfăşurate în cadrul acţiunii tematice pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind unităţile de învătământ preuniversitar şi cabinetele medicale şcolare
raport actiune de control in unitaţile de învatamant preuniversitar 2016
RAPORT Ref: Acţiunea de control în creșe și unități de învățământ speciale
Raport SS 2016
RAPORT referitor la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Raport apa imbaiere final 3
Raport apa imbaiere final 2
RAPORT Ref: Acţiune de control privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor de turism şi taberelor şcolare
informare actiune unitati de turism 2
RAPORT Privind rezultatele actiunii tematice de control privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare referitoare la alimentele cu destinatie nutritională specială şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe aceste produse alimentare.
raport actiune ADNS 2016
Raport privind rezultatele acţiuniIor de control pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind alimentele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante.
RAPORT ALIMENTE TRATATE CU RADIATII
RAPORT Ref: Comandamentul de control in tabere scolare, unitati turistice de cazare si alimentatie publica
Raport litoral 2016
INFORMARE Ref: la acţiunile de recontrol din perioada aprilie – iulie 2016 în unităţile sanitare cu paturi publice și private, pentru verificarea respectării termenelor impuse și asumate în urma controalelor desfășurate de la începutul anului.
Informare recontrol unitati sanitare cu paturi aprilie -iulie 2016
RAPORT Ref: Acţiune de control privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a taberelor şcolare
Raport la actiunea tabere 2016
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final
Raport privind rezultatele acţiunilor de control desfăşutare pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
raport actiune tematica MCA 2016
Informare privind rezultatele acţiunii tematice de control privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul suplimentelor alimentare şi al alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe.
raport s.a 2016
INFORMARE referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfăşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul II 2016
Raport trimestrul II 2016 Ministru
INFORMARE Ref: la acţiunea tematică de control privind verificarea cabinetelor de medicină de specialitate/familie și a cabinetelor de medicină dentară precum și a laboratoarelor de analize
Informare cab fam- specialitate- dentare 2016
INFORMARE privind rezultatele controalelor din cadrul acţiunii tematice de control la ferme/microferme de animale şi unităţi de procesare/ producţie lapte şi carne
INFORMARE control productie lapte si carne
INFORMARE privind rezultatul acţiunilor de control pentru verificarea respectam prevederilor legislaţiei în vigoare privind aditivii alimentari destinaţi consumului uman
Informare control aditivi alimentari
INFORMARE privind rezultatele acţiunilor de control desfăşurate în cadrul acţiunii tematice privind verificarea legislaţiei în vigoare privind apele potabile îmbuteliate şi apele minerale naturale îmbuteliate
Informare control ape potabile si minerale
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural
Informare apa potabila zona rurala final
INFORMARE referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfăşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul I 2016
Raport trimestrul I 2016 Ministru
Tabel comparativ
Raport comunicat-IN
Informare control spitale
Informare control incrucisat spitale
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind verificarea cabinetelor de înfrumusețare, tatuaje și piercing
Informare control cabinete de infrumusetare
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind verificarea cabinetelor de înfrumusețare, tatuaje și piercing
Informare control cabinete tatuje
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural
Informare apa potabila zona rurala final
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea produselor biocide
Informare control biocide final
RAPORT privind acţiunea tematică de control pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind unităţile de învătământ şi cabinetele medicale şcolare
raport coli si cabinete scolare 2015
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 4
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 3
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 2
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea produselor cosmetice și a conformității cremelor bio fără conservanți
Informare control cosmetice
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural
Informare apa potabila zona rurala final
RAPORT Privind acţiunea tematice de control privind utilizarea grupului de aditivi alimentari „E 251-252 Nitraţi” în carnea prelucrată netratată termic şi a grupului de aditivi alimentari „E 249-250 Nitriţi” în carnea prelucrată tratată termic.
raport aditivi alimentari
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind verificarea cabinetelor de înfrumusețare, tatuaje și piercing
Informare control cabinete tatuaje ref ptr site
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul urban
Informare apa potabila zona urbana final
INFORMARE referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfăşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe anul 2014
Raport anul 2014
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii pastei de dinţi (pentru copii şi adulţi) şi a truselor de machiaj (pentru copii)
Informare control cosmetice
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind verificarea unităţilor de transfuzii din spitale
Informare control UTS 2014 (2)
RAPORT al rezultatelor actiunilor de control pentru verificarea respectarii legislaţiei în vigoare privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială
RAPORTA ADNS 2014
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
Raport panificatie 3 noiembrie 2014 MS
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind condiţiile de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural
Informare apa imbaiere final
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind verificarea în unităţile sanitare cu paturi.
Informare control unitati sanitare cu paturi octombrie 2014 (1)
RAPORT Privind rezultatele actiunilor de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare mentiunile nutritionale si de sanatate permise a fi inscrise pe produsele alimentare
RAPORTA MENTIUNI SANATATE
RAPORT privind rezultatele actiunii temtatice pentru verificarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi a legislaţiei in vigoare pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar si ale Ordinului MS nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi
RAPORT LAPTE SI CORN
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT MS OCTOMBRIE PROTOCOL
INFORMARE referitoare la acţiunea tematica de control privind verificarea conformităţii laboratoarelor de analize medicale.
Informare laboratoare 3.11.2014
RAPORT privind rezultatele acţiunii tematice pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind pe materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
raport actiune tematica pe MCA
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea respectării prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte punerea pe piaţă a produselor biocide
Informare control biocide final ptr site
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT MS SEPTEMBRIE PROTOCOL
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control a cabinetelor în care se realizează proceduri de tatuaj şi piercing şi a produselor destinate tatuajelor permanente şi semipermanente
Informare control cabinete tatuje ref ptr site
Acţiune de control privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor de turism şi taberelor şcolare
Informare actiune unitati de turism 2
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 2
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT MS AUGUST PROTOCOL-1
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 1
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT MS iulie-protocol
INFORMARE referitoare la acţiunea de control privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a taberelor şcolare
Informare actiune tabere 2014 pentru site
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii produselor de machiaj şi a produselor destinate aplicării pe buze
Informare control cosmetice
INFORMARE referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfăşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul II 2014
Raport trimestrul II 2014 Ministru
INFORMARE Referitor la acţiunea tematică de recontrol privind verificarea în unităţile sanitare cu paturi din judeţe şi municipiul Bucureşti.
Informare recontrol unitati sanitare cu paturi 2014 -nou
RAPORT privind acţiunea tematică de control pentru verificarea şi controlul respectării legislaţiei în vigoare în domeniul apei potabile îmbuteliate şi a apei minerale naturale îmbuteliate.
raport ape imbuteliate refacut 15.07
INFORMARE referitorare la acţiunea tematică de control privind verificarea servicii de asistență medicală în unitățile de îngrijirii la domiciliu
Informare control ingrijiri la domiciliu 2014
INFORMARE referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfăşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul I 2014
Raport trimestrul I 2014 Ministru
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind gestionarea deşeurilor medicale
Informare control deseuri 2014 final
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea proiectelor finanţate din fonduri europene 2007 – 2013 (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR şi Programul Operaţional pentru Pescuit - POP)
Informare control proiecte PNDR si POP
Informare control unitati sanitare cu paturi 2014
Informare control unitati sanitare cu paturi 2014
Informare referitoare la actiunea tematica de control privind verificarea respectarii prevederilor legislatiei in vigoare privind utilizarea fosfatilor (E 338-341, E 343 si E 450-452) si cantitatea acestora in laptele pasteurizat si sterilizat (inclusiv UHT) nearomat-categoria 1.1 si branza topita –categoria 1.7.5
RAPOR UTILIZARE ADITIVI IN LAPTE UHT SI PASTEURIZAT
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT MS aprilie
Informare control cabinete med de fam 2014
Informare control cabinete med de fam 2014
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT MS MARTIE ref
RAPORT privind controlul respectării legislatiei in vigoare privind suplimentele alimentare
raport act. suplimente 2014
INFORMARE Ref:la acţiunea tematică de control privind verificarea unităţilor de transfuzii și supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale din spitale
Informare control UTS 2013
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT MS IAN 2014
INFORMARE Ref:la acţiunea tematică de control privind verificarea respectării dispoziţiilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Informare control tutun 2014
INFORMARE Ref:la situația documentelelor transmise de unitățile sanitare cu paturi catagrafiate de pe teritoriul județelor privind programele de efectuare a curăteniei și dezinfecției în spitale, planurile de achizitie a materialelor și produselor destinate curăteniei și dezinfecției, planurile privind operațiunile de dezinsecție și deratizare.
Informare control Ordin 261 2014-1
Raport 2013 Ministru
Raport anul 2013 Ministru
RAPORT Privind rezultatele actiunilor de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială si mentiunile nutritionale si de sanatate permise a fi inscrise pe produsele alimentare
RAPORTA MENTIUNI SANATATE
Raport privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT FRAUDA PAINE noiembrie
INFORMARE referitor la actiunea tematica de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste punerea pe piata a produselor biocide
Informare control biocide final
RAPORT privind rezultatele actiunii tematice de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare pe materialele si obiectele din ceramica destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.
raport control MCA
INFORMARE referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfaşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul III 2013
Raport trimestrul III 2013 Ministru-
Centralizator Trim. III
RAPORT privind rezultatele controalelor efectuate la operatorii economici - persoane fizice/juridice care produc şi/sau comercializează produse de pâine, panificaţie şi patiserie privind respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru aditivii alimentari destinati consumului uman
RAPORT FRAUDA PAINE
INFORMARE Referitoare la acţiunea tematică de control privind verificarea serviciilor de asistență medicală în unitățile de îngrijirii la domiciliu
Informare control ingrijiri la domiciliu 2013
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 3
RAPORT privind acţiunea tematică de control privind respectarea legislaţiei în vigoare privind unitatile de invatamant si in unitatile de catering care asigura alimentatia copiilor prescolari si scolari
raport unit invatam actiune tematica sept 2013
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 2
RAPORT privind actiunea tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare privind apele potabile imbuteliate si apele minerale naturale imbuteliate.
raport ape imbuteliate 15.07
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control privind verificarea produselor cosmetice (creme depilatoare şi produse pentru îngrijirea părului
Informare control cosmetice
INFORMARE referitoare la acţiunea tematică de control pentru verificarea conformităţii apelor de îmbăiere
Informare apa imbaiere final 1
INFORMARE referitor la acţiune de control privind condiţiile igienico-sanitare de funcţionare a taberelor şcolare
Informare actiune unitati de turism si tabere scolare
RAPORT privind acţiunea tematică de control privind respectarea legislaţiei în vigoare privind unitatile de invatamant si cabinetele medicale scolare
raport unit invat 15.07
Raport pentru acţiunea tematica de control privind utilizarea aditivilor alimentari in bauturile racoritoare conform prevederilor Ordinului nr. 438/295 din 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
raport aditivi
Raport triaj dupa vacanta de primavara 2013
Raport triaj dupa vacanta de primavara 2013
Macheta triaj dupa vacanta de primavara 2013
Macheta triaj dupa vacanta de primavara 2013
INFORMARE referitor la rezultatele activităţii de control în sănătate publică desfăşurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul I 2013
Centralizator Trim. I
Raport trimestrul I 2013
Informarea referitoare la actiunea tematica de control privind verificarea unitatilor sanitare cu paturi
Informare control unitati sanitare cu paturi
Informarea referitoare la actiunea tematica de control privind verificarea cabinetelor de medicina de familie si de specialitate
DOC220413
RAPORT privind acțiunea tematică de control privind respectarea legislației în vigoare în domeniul suplimentelor alimentare- aprilie 2013
raport act. suplimente 2013
Raport triaj dupa vacanta de iarna 2013-2014
Raport triaj dupa vacanta de iarna 2013-2014
Macheta triaj dupa vacanta de iarna 2012-2013-1
Macheta triaj dupa vacanta de iarna 2012-2013-1
RAPORT ADNS
RAPORT ADNS
RAPORT ADITIVI ALIMENTARI
RAPORT ADITIVI ALIM.
MS-RAPORT ALIMENTATIE COLECTIVA
MS-RAPORT ALIMENTATIE COLECTIVA
Informare epidemiologica
Informare epidemiologica
Raport privind actiunea tematica pentru verificarea respectara legislaţiei în vigoare privind materialelesi obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu alimentele
raport MCA
Informarea controale trimestrul III 2012
Raport trimestrul III 2012 Ministru
ACTIUNE de control privind conditiile igienico - sanitare de functionare a taberelor scolare
informare actiune tabere
RAPORT privind acțiunea tematică de control privind respectarea legislației în vigoare în domeniul suplimentelor alimentare
Raport suplimente alimentare
TRIM II 2012 ALIMENT
Raport
INFORMARE referitor la rezultatele activității de control în sănătate publică desfășurată de structurile de control în sănătate publică teritoriale pe trimestrul II 2012
Informare control sanatate publica
Raport chioscuri
raport chioscuri
Raport ape inbuteliate
raport ape imbuteliate
Raport privind acţiunea tematică de control pentru verificarea produselor cosmetice (produse de machiaj şi creme de ras)
informare actiune campania III
Raport privind acţiunea tematică privind verificarea respectării dispoziţiilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
informare actiune tutun
RAPORT privind acţiunea tematică de control privind respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul materialelor în contact cu alimentele
raport bisfenol A
RAPORT privind acţiunea tematică de control privind respectarea legislaţiei în vigoare privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, si anume utilizarea aditivilor alimentari, in special a colorantilor în pâinea neagră.
raport painea neagra
INFORMARE: acţiuni tematice de control privind verificarea produselor cosmetice
informare actiuni tematice cosmetice
RAPORT privind acţiunea tematică de control privind respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul materialelor în contact cu alimentele
Raport
Informare - rezultatele actiunii tematice de control al materialelor care vin in contact cu alimentele.pdf
Informare - rezultatele act tematice de control al materialelor care vin in contact cu alimentele
informare trim I.pdf
Informare trimestrul I
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate