Home Home Home
         Legislatie > Regulamente UE 

 
 
Aditivi alimentari, arome alimentare şi enzime alimentare
Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari
REGULAMENTUL UE NR. 1129 - 2011 AL COMISIEI
Regulamentul (UE) nr. 1130/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari, prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari autorizați pentru utilizarea în aditivii alimentari, în enzimele alimentare, în aromele alimentare și în nutrienți
REGULAMENTUL UE NR. 1130 - 2011 AL COMISIEI
Regulamentul (UE) nr. 1131/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la glicozidele derivate din steviol
REGULAMENTUL UE NR. 1131 - 2011 AL COMISIEI
REGULAMENTUL (CE) NR. 1331/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare
LexUriServ.pdf
REGULAMENTUL (CE) NR. 1332/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare si de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 258/97
LexUriServ 2.pdf
REGULAMENTUL (CE) NR. 1333/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari
LexUriServ3.pdf
REGULAMENTUL (CE) NR. 1334/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind aromele si anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în si pe produsele alimentare si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului,a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 si (CE) nr. 110/2008 si a Directivei 2000/13/CE
LexUriServ4.pdf
 
Alimente cu destinatie nutritionala speciala
REGLEMENTAREA COMISIEI (EC) Nr.1609/2006 din data de 27.10.2006 pentru autorizarea punerii pe piaţa a formulei pentru sugari bazata pe hidrolizaţi de proteine din zer provenit din proteine din lapte de vaca pentru o perioada de doi ani
08092204-MSP-monitorul oficial UE-22.09.2008-traducere.doc
REGULAMENTUL (CE) NR. 953/2009 AL COMISIEI din 13 octombrie 2009 privind substantele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutritionale în produsele alimentare destinate unei alimentatii speciale
r953.pdf
 
Biocide
Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide Text cu relevanță pentru SEE
REGULAMENTUL 1451
Decizia Comisiei 2008_809 de neincludere in Anexa I, IA, IB la Directiva 1998_8CE a unor substante
Decizia Comisiei 2008
Regulament 450
 
Materiale in contact cu alimentul
REGULAMENTUL (CE) nr. 1935/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE şi 89/109/CEE
32004R1935.pdf
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) Nr. 1895/2005 cu privire la limitarea utilizării anumitor derivaţi epoxidici în materialele şi obiectele destinate a veni în contact cu alimentele
regulament 1895 corectat.doc
Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)
Regulamentul 2023
Regulamentul (CE) nr. 282/2008 al Comisiei din 27 martie 2008 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2023/2006
Regulamentul 282
REGULAMENTUL (CE) NR. 372/2007 AL COMISIEI din 2 aprilie 2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifianții utilizați în garnituri de etanșare ale capacelor, destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)
Regulamentul 372
REGULAMENTUL (CE) NR. 597/2008 AL COMISIEI din 24 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 372/2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifianții utilizați în garnituri de etanșare ale capacelor, destinate să vină în contact cu produsele alimentare
Regulamentul 597
Recomandări pentru întocmirea unui dosar pentru evaluarea de către EFSA a siguranţei substanţelor active sau inteligente prezente în materialele active şi inteligente şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare
regulament.doc
REGULAMENTUL (CE) NR. 975/2009 AL COMISIEI din 19 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare
r975.pdf
REGULAMENTUL (UE) NR. 10 din 2011 AL COMISIEI din 14 ianuarie 2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare
LexUriServ
REGULAMENTUL (UE) NR. 284/2011 AL COMISIEI din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucatarie din material plastic pe baza de poliamida si melamina originare sau expediate din Republica Populara Chineza si din Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze
Regulament nr 284 din 2011
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 321/2011 AL COMISIEI din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 în ceea ce privește restricționarea utilizării substanței bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugari
regulament 321
 
Mentiuni nutritionale si de sanatate cu privire cu privire la alimente
CORRIGENDA Erată la Regulamentul CE Nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 asupra menţiunilor nutriţionale şi de sănătate cu privire la alimente (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404 din data de 30 decembrie 2006) Regulamentul CE Nr. 1924/2006 va avea următorul conţinut: REGULAMENTUL CE Nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din data de 20 decembrie 2006 asupra menţiunilor nutriţionale şi de sănătate cu privire la alimente
Corrigenda
REGULAMENTUL (CE) Nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor
regulament
 
Radiatii ionizante
Regulamentul (CE) nr. 733/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl
Regulamentul 733
Regulamentul 2006
Regulamentul 2008
 
REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 AL COMISIEI din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor
Regulament UE din 16 mai 2012
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate