Home Home Home
         GRANTURILE NORVEGIENE 2009-2014 

România beneficiază de asistență financiară prin Granturile Norvegiene 2009-2014, având ca obiectiv să contribuie la reducerea disparitaților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) și statele beneficiare prin sectorul prioritar RO19 “Inițiative în sănătatea publică”.

Operatorul de program pentru acest sector a fost desemnat Ministerul Sănătății, care are ca obiectiv “îmbunatațirea sănătății publice și reducerea inegalitaților în domeniul sanitar”.

Valoarea programului este de 26,592,941 euro din care:

-       85% Granturi Norvegiene –22,603,999.85 euro;

-       15% co-finanţare Ministerul Sănătăţii – 3,988,941.15 euro.

 

Perioada de implementare este 16 ianuarie 2014 - 30 aprilie 2017.

 

Rezultate aşteptate ale programului sunt:

1. Îmbunătăţirea prevenirii şi tratării bolilor contagioase (inclusiv HIV/ SIDA şi TB);

2. Dezvoltarea resurselor la toate nivelurile din domeniul sanitar;

3. Prevenirea sau reducerea bolilor cauzate de un stil de viaţă nesănătos.

Programul se derulează prin implementarea a 8 proiecte predefinite, după cum urmează:

-       RO 19.01 „Îmbunătăţirea  stării de sănătate a populaţiei din România prin creșterea capacităţii de control a Tuberculozei”;

-       RO 19.02 „Îmbunătăţirea prevenirii şi controlului HIV/SIDA şi a Hepatitei B şi C în România”;

-       RO 19.03 „Întărirea Reţelei Naţionale de mediatori Romi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rome”;

-       RO 19.04  ”Intervenţii la mai multe niveluri pentru preventia bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viaţă în România”;

-       RO 19.05 “Largirea gamei și îmbunatățirea planificării serviciilor acordate pacientului prin registre de boli îmbunătățite”;

-       RO 19.06 “Cresterea capacitatii sectorului de sanatate românesc sa puna in aplicare programe de screening organizat pentru cancerul adecvat la interventii de detectare precoce eficiente”;

-       RO 19.10  “Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nașterea prematură și boli hematologice”;

-       RO 19.11 “Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei și oncologiei pediatrice în Romania, prin achiziția de bunuri, servicii și lucrări de specialitate”.

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm sa acesati 

http://www.initiativeinsanatate.ms.ro/


 


Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate