Home Home Home
         Domeniul Farmaceutic si al Dispozitivelor Medicale > Anunţ important 


 
Anunţ important
  "În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 3631 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările  şi completările ulterioare contul pentru încasarea contribuţiilor este:      50.03.20 "Venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate", deschis pe numele  Ministerului Sănătăţii la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti."  


 
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate