Home Home Home
         Domeniul Farmaceutic si al Dispozitivelor Medicale > Situaţia solicitărilor pentru înfiinţarea de farmacii comunitare 


 
Situația solicitărilor pentru înființarea de farmacii comunitare

Baza legala:

Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.448 din 30.06.2009

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 538/3 august 2009 
Tabel-cereri-infiintari-rural 2016
Tabel cereri infiintari rural 2015
tabel-cereri-infiintari-rural 2014
tabel-cereri-infiintari-rural-2013
cereri-infiintari-farmacii-urban
ORDIN Nr. 962 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor
OMS 962-2009.doc
tabel pt site mediu urban.doc
L266-2008rep.doc
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate