Home Home Home
         PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIANO - ROMÂN















 

 

1. Fondul de reformă în probleme de sănătate - Informații generale
2. Servicii sociale și de sănătate integrate la nivelul comunităților
3. Îmbunătățirea unităților pediatrice de terapie intensivă
4. Servicii medicale prespitalicești și spitalicești de urgență
5. Servicii medicale de urgență și salvare aeriană



Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Fondul Tematic „Reforme în domeniul sănătății” – puncte cheie

 

Obiectivul general al Programului de Cooperare Elvețiano-Român prin care Elveția sprijină România cu o contribuție de 181 de milioane de franci elvețieni pe o perioadă de zece ani, până în 2019, este reducerea disparităților sociale și economice din cadrul Uniunii Europene extinse.
Principiile după care se ghidează programul de cooperare Elvețiano-Român sunt transparența, incluziunea socială, egalitatea de șanse și drepturi, sustenabilitatea mediului înconjurător, angajarea tuturor actorilor implicați/partenerilor, subsidiaritatea și descentralizarea.
Cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român este constituit din Memorandum-ul de Înțelegere dintre Elveția și Uniunea Europeană (UE) din data de 27 februarie 2006, Adendum-ul din 25 iunie 2008 pentru Bulgaria și România și Acordul-cadru Elvețiano-Român privind Contribuția Elvețiană, semnat în 7 septembrie 2010. Fondurile antrenate în program sunt parte a contribuției elvețiene către statele ce au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 și la 1 ianuarie 2007.
În acest sens, Elveția se angajează să sprijine procesul de integrare europeană în România prin implementarea câtorva Fonduri Tematice. Elveția și România au semnat, pe 19 decembrie 2011,  Acordul de Fond Tematic ”Reforme în domeniul Sănătății” (Fondul de Sănătate). Finanțarea totală pe activitățile din acest proiect este de 8,5 milioane de franci elvețieni. Ministerul Sănătății este principalul partener al Fondului Tematic. 

Obiectivele Fondului de Sănătate sunt sprijinirea României în extinderea accesului la serviciile sociale și de sănătate, precum și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate, cu accent pe serviciile comunitare integrate sociale și de sănătate, îmbunătățirea unităților de terapie intensivă pediatrică, serviciile de urgență prespitalicești și spitalicești și  de salvare aeriană. Fondul va beneficia de cunoștințele și experiențele dobândite pe parcursul cooperării de lungă durată, dintre România și Elveția, din perioada 1992-2008.





http://www.swiss-contribution.ro/

http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania/
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate