Home Home Home
         Domeniul Farmaceutic si al Dispozitivelor Medicale > Anunţ important 


 
Anunt important


Nivelul cursului de schimb mediu anual al valutelor pe care Comisia Naţionalã de Prognozã

le estimeazã în mod curent şi care se regãsesc în prognoza avutã în vedere la fundamentarea bugetului pe anul 2012:

Lei / EURO 4,26
Lei / USD 3,03


Actualizarea preţurilor medicamentelor cuprinse în Catalogul Naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţã în România
 
va fi efectuatã la 1 aprilie 2012 de cãtre Ministerul Sãnãtãţii la cursul de schimb valutar de 4,26 Lei / EURO.


 
ANUNT IMPORTANT 2012
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate