Home Home Home
         Programe > Programe naţionale de sănătate 


PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE
 

Derularea programelor naționale de sănătate este reglementată prin prevederile titlului II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Ele cuprind  un ansamblu de activități cu desfășurare multianuală, care răspund unor domenii prioritare de sănătate publică.

            Structura programelor naţionale de sănătate, obiectivele acestora, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare implementării şi derulării lor în perioada 2015-2016 sunt prevăzute în HG nr. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare și normele tehnice de realizare a acestora aprobate prin Ordinul MS nr. 386/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru programele naționale de sănătate publică, respectiv Ordinul CNAS nr.185/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru programele naționale de sănătate curative.  

În funcție de sursa din cadrul căreia se asigură finanțarea, programele naționale de sănătate sunt programe naţionale de sănătate publică, a căror finanțare se asigură din bugetul Ministerului Sănătății și programe naţionale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Programele naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății sunt programe cu acoperire națională care răspund nevoilor de sănătate publică din următoarele domenii: prevenirii, supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, monitorizării factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, realizării procedurilor de transplant de organe, ţesuturi sau celule, prevenirii, supravegherii şi controlului bolilor netransmisibile, promovării sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, asigurării unor servicii de sănătate publică specifice destinate copiilor, gravidelor, lehuzelor.

Programele naționale de sănătate au acoperire națională. Beneficiarii programelor de sănătate publică sunt persoanele cu domiciliul în România, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, iar beneficiarii programelor de sănătate curativă sunt persoanele care au calitatea de asigurat. Persoanele aflate în tranzit pot beneficia de activități din cadrul programelor naționale de sănătate publică în situațiile de risc epidemiologic.

Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de specialitate selectate în baza criteriilor aprobate în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, și anume: instituţii publice,  furnizori publici de servicii medicale, furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale, furnizori privaţi de medicamente şi dispozitive medicale.

            În anul 2015 bugetul alocat pentru implementarea programelor naționale de sănătate a fost în sumă de 4.609.641,16 mii lei din care 778.553 mii lei, pentru programele finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și 3.831.088,16 mii lei, pentru programele finanțate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

            Detalierea bugetului programelor naționale de sănătate este prevăzută în normele tehnice de realizare a acestora.

 
Hotărâre nr. 206 din 25 martie 2015
Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006, republicată (titlul II)
Ordin nr. 185 din 30 martie 2015, cu modificările si completările ulterioare
Ordin nr. 386 din 31 martie 2015, cu modificările si completările ulterioare
Ordin nr. 807 din 29 iunie 2015
 
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate