Home Home Home
         Autorizaţii > Avize 

Documentele necesare pentru avizare înființare/modificare structură la unitățile sanitare private cu paturi
Documentele necesare pentru avizare/aprobare structură și modificarea acesteia la unitățile sanitare publice cu paturi
Direcţia management şi structuri unităţi sanitare
 
Avize
Formularele şi documentele
necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor emise de către Ministerul Sănătăţii şi structurile sale subordonate în vederea aplicării Ordonanţei de urgenţă nr. 27 din 18/04/2003 privind procedura aprobării tacite
Ordonanţei de urgenţă nr. 27 din 18/04/2003
 
LISTA AUTORIZAŢIILOR emise de către Ministerul Sănătăţii şi structurile sale subordonate (in sensul definiţiei ordonanţei menţionate) eliberate de către ministerul sănătăţii este următoarea:
AUTORIZAŢIE SANITARĂ
Baza legalăH.G. 573/2002
Instituţia implicatăMINISTERUL SĂNĂTĂŢII Direcţiile de Sănătate Publică
Necesar documente /
Tip formulare necesare
Cerere de înregistrare nestandardizată în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cât şi activităţile pe care urmează să le desfăşoare în conformitate cu nomenclatorul CAEN; Formular "Declaraţie pe propria răspundere referitoare la condiţiile igienico-sanitare" pentru activităţile supuse autorizării sanitare pe baza declaraţiei pe propria răspundere
Declaraţie
Fişa
 
Autorizaţie pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale
Baza legalăOrdinul ministrului sanatatii nr. 962/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale
Instituţia implicatăMinisterul Sanatatii Publice - Directia Farmaceutica si Dispozitive Medicale
Necesar documente /
Tip formulare necesare
Formular de solicitare
Conditii pentru solicitarea medicamentelor
 
Autorizaţie pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale
Baza legalăUn medicament pentru nevoi speciale poate fi furnizat în condiţiile prevăzute în prezentele norme dacă toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: - există comandă nesolicitată, dar făcută cu bună-credinţă (din partea furnizorului, la iniţiativa medicului, cu consimţământul pacientului); - medicamentul este prescris de un medic; - este destinat unui/unor anumit/anumiţi pacient/pacienţi aflat/aflaţi sub responsabilitatea sa directă; - este furnizat în condiţiile ordinului ministrului sanatatii nr. 962/2006. Dosarul pentru solicitarea autorizatiei cuprinde: - formularul standard de solicitare (atasat mai jos) - justificarea medicală privind necesitatea medicamentului in cauza; - rezumatul caracteristicilor produsului medicamentului.
Instituţia implicată
Necesar documente /
Tip formulare necesare
 
Autorizare studii clinice
Baza legală
 Hotărârea Guvernului Nr. 734/2010, privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical
e
Instituţia implicată Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
Necesar documente /
Tip formulare necesare
 
AUTORIZAREA FARMACIILOR ŞI DROGHERIILOR
Baza legală

Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.448 din 30.06.2009.

Instituţia implicatăMinisterul Sănătăţii - Direcţia Farmaceutica si Dispozitive Medicale
Necesar documente /
Tip formulare necesare
Cerere tip - emiterea aut. la pierderea celei initiale
Cerere tip - emiterea aut. la schimbarea detinatorului
Cerere tip - infiintare oficina locala de distributie
Cerere tip - planificare inspectie de autorizare
Cerere tip - planificare inspectie de mutare
Cerere tip - preschimbarea autorizatiei
Cerere tip - schimbarea conducatorului
Documente - detinator de autorizatie-conducator de unitate
Documente - mutarea sediului
Documente - necesare pentru infiintarea farmaciei de circuit inchis inchis
Documente - necesare petru infiintarea farmaciei comunitare si drogheriei
Documente - necesare pt. eliberarea autorizatiei in cazul pierderii acesteia
Documente - oficina locala de distributie
Documente - preschimbare
Documente - schimbarea detinatorului-persoana juridica
Documente - suspendarea activitatii
Taxe prevazute de lege si contul in care se vireaza
Grila inspectie autorizare farmacie comunitara.doc
Grila inspectie autorizare drogherie.doc
Grila insp.autorizare farm. circuit inchis.doc
autorizaţii de funcţionare cu termen de valabilitate
Documente - reorganizare spatiu - renuntare la receptura si laborator
 
AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂ
Baza legală

Legea nr.460/2003, Legea nr.598/2001, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.83/2000

Instituţia implicatăMINISTERUL SĂNĂTĂȚII - Direcţia Asistență Medicală și Politici Publice
Necesar documente /
Tip formulare necesare
ACTE NECESARE
 
AUTORIZAŢIILE DE FUNCŢIONARE ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRILOR LA DOMICILIU
Baza legalăOrdinul ministrului sănătăţii nr.318/2003 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.255, din 12 aprilie 2003
Instituţia implicatăMINISTERUL SĂNĂTĂȚII - Direcţia Asistență Medicală și Politici Publice
Necesar documente /
Tip formulare necesare
ACTE NECESARE
 
AUTORIZAŢIILE DE FUNCŢIONARE ÎN DOMENIUL MEDICO-BALNEAR ŞI AL VALORIFICĂRII TERAPEUTICE A FACTORILOR SANOGENI NATURALI
Baza legală

Hotărârea Guvernului nr.1154/2004, publicată în Monitorul Oficial nr.752/18.08.2004.

Instituţia implicatăMINISTERUL SĂNĂTĂȚII - Direcţia Asistență Medicală și Politici Publice
Necesar documente /
Tip formulare necesare
ACTE NECESARE
 
Aviz de pret pentru medicamentele de uz uman
Baza legală

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial  nr. 62 din  2 februarie 2009, modificat şi completat de: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1637/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 publicat în Monitorul Oficial  nr. 2 din  4 ianuarie 2010.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 220/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, publicat ]n Monitorul Oficial nr. 179/19 martie 2010.

Instituţia implicatăMINISTERUL SANATATII - Directia Farmaceutica si Dispozitive Medicale
Necesar documente /
Tip formulare necesare
formulare preturi
 
Cerere autorizatie stupefiante
Baza legalăHotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Instituţia implicatăMINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Necesar documente /
Tip formulare necesare
Lista documente autorizare.htm
Formulare cerere
 
Certificat oficial de import/export de produse si substante stupefiante si psihotrope
Baza legalăLegea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Instituţia implicatăMINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Necesar documente /
Tip formulare necesare
Model cerere
Lista documentelor necesare
 
Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei / Asociatiei ca fiind de utilitate publică
Baza legalăOrdonanţa Guvernului nr. 26/2000
Instituţia implicatăMINISTERUL SĂNĂTĂȚII - Direcţia Asistență Medicală și Politici Publice
Necesar documente /
Tip formulare necesare
ACTE NECESARE
 
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate