Home Home Home
         Informare > Accesul la informaţii de interes public 

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

extras din:
LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001

Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu "Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public" in subsolul paginii, in lista de fisiere atasate, vă punem la dispoziţie următoarele formulare:
a) Cerere_tip.doc (22.02KB)
b) Reclamatia_administrativa1.doc (22.02KB).

Formularul de cerere poate fi transmis Ministerului Sănătății atât prin poșta electronică, la adresa de email: presa@ms.ro, cât și prin fax la numărul: 021.3072.513.

Formularul de cerere se mai poate depune și la Registratura ministerului, în timpul programului de lucru.Lege_nr544.doc
Lege
Cerere_tip.doc
Cerere
Reclamatia_administrativa1.doc
Reclamatia • Punctul 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice
 • Punctul 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
 • Punctul 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea MS si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
 • Punctul 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice
 • Punctul 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • Punctul 6. Programele şi strategiile proprii
 • Punctul 7. Lista cuprinzând documentele de interes public
 • Punctul 8. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Probleme Speciale şi NATO
 • Punctul 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
 • Cerere tip
 • Raport implementare LEGE 544/2001 pe anul 2012
 • Raport implementare LEGE 544/2001 pe anul 2013
 • Raport implementare LEGE 544/2001 pe anul 2014
 • Raport implementare LEGE 544/2001 pe anul 2015
 • Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate