Home Home Home
         Informare > Noutăţi 


Lista posturi deblocate
 

Ministerul Sănătăţii a publicat, în această seară,  pe pagina web- www.ms.gov.ro, lista posturilor vacante pe unităţi sanitare, categorii de personal şi specialităţi medicale pentru care vor fi demarate procedurile de scoatere la concurs.

Ministerul Sănătăţii va scoate la concurs un număr de  2322 de posturi, dintre care 218 posturi pentru serviciile de ambulanţă.

Cele mai multe posturi care vor fi scoase la concurs sunt destinate asistenţilor medicali, în număr de 1075, urmează 963 de posturi care vor putea fi ocupate de medici, 67 de farmacişti şi 217 de personal auxiliar (infirmieri, îngrijitori, şoferi de ambulanţă etc).

Posturile scoase la concurs sunt în unităţi sanitare din toate judeţele ţării şi municipiul Bucureşti.

Pe lângă aceste posturi, pentru spitalele al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale şi pentru care, potrivit prevederilor din Legea nr.500/2002, ordonatorul principal de credite este primarul sau preşedintele consiliului judeţean, autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea de a scoate la concurs un număr de încă 750 de posturi.

Ministerul Sănătăţii estimează că, începând din luna noiembrie a acestui an,  unităţile sanitare cu paturi vor organiza concursurile/examinările pentru ocuparea posturilor.

Listele complete sunt publicate în Anexele de site-ul www.ms.gov.ro.

 
centralizator AMBULANTA
FINAL MEMORANDUM 20.09.2010
situatie posturi consiliu
LISTA POSTURILOR VACANTE PE CATEGORII PROFESIONALE DIN SERVICIILE DE AMBULANTA
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate