Home Home Home
         Autorizaţii > Abilitări şi notificări
 

Metodologie
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
Declaratie incompatibilitate 2007

Metodologie
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
Declaratie avere 2007

Notificarea produselor cosmetice
Linkuri:
Comisia Europeana - cosmetice - noutati: 11 ianuarie 2012 Portalul Notificării Produselor Cosmetice (The Cosmetic Products Notification Portal - CPNP) este online
Metodologie
Formular notificare
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
ORDIN Nr 291 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piaţă pe teritoriul României
baza
ORDIN Nr 1556 din 2008.doc
ORDIN Nr 2102.doc
ORDIN Nr688
ORDIN Nr 1355
ORDIN Nr13

Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile
in conformitate cu ORDINUL Nr. 764 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
ORDIN

Lista laboratoarelor de toxicologie abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale
in conformitate cu ORDINUL Nr. 1093 din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale
Lista notificari

Notificari suplimente alimentare
În conformitate cu Ordinul MSP 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
Ordinul 1069 - 2007.doc
ORDIN
Ordinul 1069 - 2007.doc

Notificarea administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale
Lista actualizata a notificarilor
Lista actualizata a notificarilor 23.11.2015 SC TODY LABORATORIES SRL
Lista actualizata a notificarilor 17 12 2015 FUNDATIA RoEQALM
Lista actualizata a notificarilor  SC CALILAB SRL 81192 22 12 2015
Lista actualizata a notificarilor SC DIV CONSULTING SRL 5148 10 02 2015
Lista actualizata a notificarilor  Nobis, DivConsulting, RoEQALM, Dialab Solutions, Praxis Medica, Hemat-Rom,iDiagnostic
Lista actualizata a notificarilor RoEQALM DEC
Lista actualizata e notificarilor SC NOBIS Ldg SRL 6345 10 02 2015

Metodologie
Formular inscriere
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
ORDIN Nr2071.doc
Lista administratorilor de scheme de intercomparare notificaţi conform Ordinului MS nr 315
FORMULARUL DE NOTIFICARE.doc
LISTA SCHEMELOR DE TESTARE A COMPETENTEI NOTIFICATE.doc

Ape potabile imbuteliate altele decat cele minerale naturale sau decat apele de izvor notificate in Registrul Apelor Potabile
Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 341 din 20 februarie 2007 (M.Of.nr. 259/24.03.2004) pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
HOTARARE Nr 974 din 15 iunie 2004.doc
LEGE Nr 458 din 8 iulie 2002.doc
omsp

Notificări alimente cu destinaţie nutriţională specială
conform ORDIN nr. 295 din 27 martie 2006 privind aprobarea procedurii de notificare pentru alimentele cu destinaţie nutriţională specială care nu aparţin nici unei grupe dintre cele prezentate în Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
ORDIN
ORDIN

REGISTRUL NATIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE

Comisia Naţională pentru Produse Biocide

http:www.insp.gov.ro/stcnpb

“Companiile se vor conforma prevederilor art. 95 din Regulamentul nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și vor furniza dovezi de conformitate (Declarații pe propria răspundere și Scrisori de confirmare a furnizării) până la data de 1 Martie 2016. Declarațiile și scrisorile semnate și scanate pot fi transmise pe e-mail la adresa biocideart95@ms.ro.

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Ghid privind Regulamentul Produselor Biocide

Guidance in the Biocidal Product Regulation

Secțiunea I – Formulare de declarație pe proprie răspundere pentru companiile care introduc pe piață produse biocide (anexate), în limba română și în limba engleză

Declaratia pe propria raspundere in legatura cu furnizorul substantei

Declaratia pe propria raspundere referitoare la un  furnizor de produse

Self-declaration by reference to a substance supplier

Self-declaration by reference to a product

Secțiunea II – Scrisori de confirmare a furnizării care trebuie folosite de companiile în lista prevăzută de art. 95 (anexate), în limba română și în limba engleză 

Confirmarea furnizării în calitate de furnizor de substanțe

Confirmarea furnizării în calitate de furnizor de produse

Confirm of supply as substance supplier

Confirm of supply as product supplier

 

Prevederile legale in vigoare
Registrul National al Produselor Biocide, actualizat pana la data de 01 septembrie 2015
Registrul produselor biocide plasate pe piata in baza acordarii certificatelor de Recunoastere mutuala - 01.09.2015
Registrul produselor biocide plasate pe piata in baza acordarii certificatelor de Recunoastere mutuala 01.12.2015
Registrul National al Produselor Biocide, actualizat pana la data de 01 decembrie 2015
Registrul National al Produselor Biocide actualizat pana la data de 01 iunie 2016
Registrul produselor biocide plasate pe piata in baza acordarii certificatelor de Recunoastere mutuala, actualizat pana la data de 01 iunie 2016
REGISTRUL NATIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE-noiembrie 2016

Lista apelor minerale naturale îmbuteliate, din care se separă compuşii de fier, mangan, sulf, arsen şi constituenţii indezirabili
conform ORDIN nr. 871 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Procedurii de notificare a apelor minerale naturale îmbuteliate, din care se separă compuşii de fier, mangan, sulf, arsen şi constituenţii indezirabili
Metodologie
Formular notificare
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
ORDIN
HG
HG
RECTIFICARE

ec. Danciu Georgeta Nicoleta
Metodologie
Lista notificari

Registrul National al Derogarilor
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
ORDIN 299.derogari

Notificarea alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe

Conform Ordinului Nr. 369/61/291 din 22 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe

Emitent:  Ministerul Sănătății
                    Nr. 369 din 22 aprilie 2010
               Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor
                    Nr. 61 din 12 iulie 2010
              
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
                    Nr. 291 din 20 iulie 2010
Publicat în: Monitorul Oficial  Nr. 531 din 29 iulie 2010

Eticheta in format electronic va fi transmisa la adresa:    adaosinalimente@insp.gov.ro 

Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
ORDIN Nr 369

Registrul national al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise în produsele alimentare
Adresa de e-mail la care vor transmite operatorii datele: registrumentiuni@ms.ro
Lista notificari
Prevederile legale in vigoare
HG. 723 din 20 iulie 2011

Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate