Home Home Home
         Sănătate Europeană > Legislatie UE-Consultari publice 

1. Dispozitive medicale

Comisia Europeană a lansat consultarea publică asupra aspectelor tehnice privitoare la revizuirea Directivei 98/79/CE privind dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro.

Observaţiile trebuie transmise până la data de 15 septembrie 2010.

 

Mai multe informatii privind consultarea publică şi documentele aferente găsiţi accesând linkul de mai jos: 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/newsroom/itemlongdetail_en.cfm?item_id=25&tpa=164&type_id=5

 

 

2. Tutun

 Comisia Europeană a lansat consultarea publică asupra posibilei amendări a Directivei 2001/37/CE privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor de tutun. Consultarea acordă posibilitatea factorilor interesaţi de a transmite observaţii cu privire la necesitatea de revizuire a directivei şi opţiunile de politică pe care le presupune amendarea următoarelor puncte: scopul directivei, produse din tutun care nu sunt destinate fumatului, informarea consumatorilor, raportarea şi înregistrarea ingredientelor, reglementarea ingredientelor, accesul la produse din tutun.

Observaţiile trebuie transmise până la data de 17 decembrie 2010.

Mai multe informaţii privind consultarea publică şi documentele aferente se pot găsi pe linkul: http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm.

 

3. Apă

Comisia Europeană a lansat consultarea publică asupra opiniei preliminare a SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental Risks) privind efectele fluoridării apei asupra sănătăţii.

Observaţiile trebuie transmise până la data de 15 septembrie 2010.

 

Mai multe informaţii privind consultarea publică şi documentele aferente găsiţi accesând linkul de mai jos:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_cons_05_en.htm


 4. Cartea verde

Comisia Europeană lansează cartea verde privind calificările profesionale

În consultare cu părţile interesate, Comisia Europeană îşi propune să modernizeze Directiva privind calificările profesionale. Cartea verde are scopul de a strânge opiniile părţilor interesate cu privire la modernizarea Directivei privind calificările profesionale.

Obiectivul principal este de a facilita mobilitatea cetăţenilor UE în scopuri profesionale. Iniţiativa se numără printre cele 12 pârghii de creştere propuse în Actul privind piaţa unică prezentat de Comisie. Cartea verde propune posibile măsuri viitoare care se bazează pe realizările anterioare, dezvoltând totodată noi soluţii pentru creşterea mobilităţii:

De exemplu, introducerea unui card profesional strâns legat de Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) .

În mod similar, părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile cu privire la crearea unor noi platforme comune pentru a facilita mobilitatea profesioniştilor în cazul cărora nu există recunoaştere automată, prin elaborarea unor seturi de criterii convenite de comun acord în materie de calificări profesionale. Aceste platforme ar putea fi utilizate pentru a reduce diferenţele dintre cerinţele de formare.

În paralel, cerinţele minime de formare pentru anumite profesii (de exemplu, pentru unele profesii din domeniul sănătăţii şi pentru arhitecţi) ar putea fi şi ele reformate. În acest scop, ar putea fi necesare anumite ajustări în ceea ce priveşte durata şi conţinutul formării, dar şi eventuala modificare a cerinţelor privind aptitudinile lingvistice pentru profesiile din domeniul sănătăţii. În acest mod s-ar întări totodată şi legitimitatea recunoaşterii automate a calificărilor.

Părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile în cadrul consultării până în data de 20 septembrie 2011. Comisia va organiza apoi o conferinţă la nivel înalt în data de 7 noiembrie 2011. Prezentarea unei propuneri legislative este prevăzută pentru luna decembrie 2011.

Documentul de consultare este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm


Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate