Home Home Home
         Sănătate Europeană > Portalul Sănătate-UE 


    Prezentare:
Portalul de sănătate al Uniunii Europene, initiativă a Programului comunitar de sănătate publică 2003-2008, reprezintă portalul oficial al Uniunii în domeniul sănătăţii oferind o gamă largă de informaţii şi date cu privire la chestiuni şi activităţi legate de sănătate la nivel european şi internaţional.
În 2009 a avut loc lansarea versiunii în limba română a Portatului Sănătate-UE.


➢    Obiective:
Principalul obiectiv al Portalului este furnizarea de informaţii simple, clare si fundamentate ştiinţific asupra măsurilor de protecţie a sănătăţii şi de prevenire a bolilor, precum şi informarea cu privire la programe şi iniţiative în domeniul sănătăţii la nivel european.
Scopul portalului este de a influenţa pozitiv comportamentul cetăţenilor în favoarea unui stil de viaţă sănătos şi de a promova îmbunătăţirea stării de sănătate la nivelul Uniunii Europene


➢    Public ţintă:
Portalul EU-Health se adresează persoanelor interesate de informaţii generale referitoare la probleme legate de sănătate, precum şi celor interesaţi de informaţii specifice, în domenii precum politicile şi deciziile la nivel european, naţional şi internaţional.
Portalul este, de asemenea, o sursă importantă de informaţii pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii, pentru administraţii, decidenţi şi alte părţi interesate.
      Este un instrument accesibil pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele în vârstă şi persoanele cu handicap, respectând în acest sens normele privind accesibilitatea recunoscute pe plan internaţional.
      Portalul oferă, de asemenea, baze de date complexe, cuprinzând informaţii statistice relevante în domeniul sănătăţii.


➢    Structură:
        Accesul la informaţii se realizează prin intermediul unei structuri simple, organizată pe diferite secţiuni ce reflectă teme referitoare la starea de sănătate a populaţiei. Fiecare secţiune direcţionează utilizatorul către o sub-secţiune, care prezintă informaţii suplimentare cu privire la politici şi activităţi ale Uniunii Europene.
        Politicile la nivel naţional sunt prezentate în cadrul secţiunii State Membre. În plus, o secţiune distinctă prezintă activitatea Organizaţiilor Non-Guvernamentale şi Internaţionale.
        Secţiunile Ştiri, Evenimente şi Comunicate de Presă oferă utilizatorului posibilitatea implicării în procesul decizional şi participării la evenimente în domeniul sănătăţii, la nivel naţional, internaţional şi transfrontalier.
        Portalul pune la dispoziţie şi o bază de date ce cuprinde legislaţia adoptată de Instituţiile Uniunii Europene, precum şi publicaţii la nivel european.


Domenii de interes:

 
Asistenţa medicală transfrontalieră

Este o propunere de instrument legislativ de stabilire a responsabilităţilor pentru calitatea şi siguranţa actului medical în context transfrontalier. De asemenea, proiectul prevede reguli clare în acordarea sistenţei transfrontaliere şi detalii legate de rambursarea costurilor în această situaţie.  Este o campanie a Comisiei Europene cuprinzând diferite iniţiative la nivel european, care au un obiectiv comun: îmbunătăţirea stării de sănătate.  Asigură persoanelor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, accesul la serviciile medicale în cursul vizitelor temporare în străinătate.
Comisia Europeană a lansat în 2010 portalul YOUR EUROPE (YE), al cărui scop constă în publicarea de informaţii concise cu privire la toate drepturile şi oportunităţile de pe piaţa unică pentru cetăţeni, consumatori şi întreprinderi.
Portalul YE reprezintă prima etapă în ceea ce priveşte informarea cetăţenilor, ulterior, în cazul în care sunt neclarităţi în privinţa drepturilor cetăţenilor, aceştia sunt îndrumaţi către Your Europe Advice,
iar ulterior, în cazul încălcării drepturilor, cetăţenii sunt îndrumaţi către Solvit.

Mai multe informaţii  se pot găsi pe linkul:

http://europa.eu/youreurope/promo/web-buttons/index_en.htm#ye
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate