Home Home Home
         Structura > Comisii consultative 


18. Comisia de oncologie

   

    Preşedinte: Prof. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca

    Vicepreşedinte: Prof. dr. Alexandru Călin Grigorescu - București

    Secretar: Dr. Bogdan Radu Lişcu - Bucureşti

    Membri:

    Prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti

    Prof. dr. Viorel Scripcariu – Iaşi

    Conf. dr. Ioan Valentin Cernea - Cluj-Napoca

    Conf. dr. Patriciu Achimaş-Cadariu - Cluj-Napoca

 
Alexandru Irimie
Bratucu Eugen
Scripcariu Viorel
Patriciu Achimas Cadariu
Cernea Valentin
Liscu Bogdan
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate